Ergotherapie in Sri Lanka vindt vooral plaats in ziekenhuizen en in revalidatiecentra. De behandeling is met name gericht op functietraining en lijkt veel op fysiotherapie. Het heeft weinig te maken met betekenisvolle activiteiten. De middelen zijn beperkt, dat vraagt om creativiteit. De beroepsvereniging SLSOT van Sri Lanka maakte het filmpje hieronder om ergotherapie te illustreren.

ETinSL-groot
Zoals in het filmpje te zien is, zijn de mate waarin mensen beperkt zijn in Sri Lanka vele malen zwaarder dan in Nederland. Armoede wordt beschouwd als oorzaak van de invaliditeit in Sri Lanka, met name door slechte voeding, vervuild drinkwater, ziektes, gebrek aan hygiëne, gewapende conflicten en genetische aandoeningen. (Prithipura.org)

Op Prithipura kwam wekelijks een ergo-/fysiotherapeut om de kinderen die nog in ontwikkeling zijn te behandelen. Met name de gewrichten werden gemobiliseerd en de zithouding geoefend. Uit een interview met Melissa Gloerich kwam naar voren dat in revalidatiecentra ook moeders werden geadviseerd over hoe zij het beste met hun kind om konden gaan.

Mogelijkheden ergotherapie
Wat we vanuit Sri Lanka kunnen leren is dat er veel meer gebruik wordt gemaakt van groepsbehandelingen. Deze kostenefficiënte manier wordt mijn inziens nog beperkt ingezet in Nederland.

In Sri Lanka zou er meer aandacht mogen komen voor het betekenisvol handelen. Het omscheppen van macaroni of pinnetjes spelletjes worden nu veel in Sri Lanka ingezet, terwijl er mogelijk ook andere mogelijkheden zijn die beter bij de wensen van de cliënt passen. Uiteraard zijn de beschikbare middelen Sri Lanka beperkter dan in Nederland, daarnaast ontbreekt het bij Sri Lankaanse therapeuten soms ook aan de juiste kennis. Mogelijk kunnen ergotherapeuten uit Nederland educatie geven.

De functiegerichte therapie toont aan dat ergotherapie in Sri Lanka vooral vanuit het traditionele medische diagnose-concept model wordt benaderd. Het zou interessant zijn om te onderzoeken hoe de benadering zou veranderen wanneer vanuit het burgerschapsmodel wordt geredeneerd. Hierover meer bij het volgende kopje.