Hoe kan een ergotherapeut de verzorgers van Prithipura ondersteunen om de kwaliteit van welzijn en participatie in de samenleving te vergroten?

Was mijn centrale vraag voor dit project. Een voorbeeld hiervan is de Lady’s night (zie foto hieronder). Op deze avond werden de akka’s en naghi’s verzorgt door de Nederlandse vrijwilligers met heerlijke gezichtsmaskertjes en nagellak.

ladies night_b

Een mooi initiatief om het welzijn van de verzorgers te verbeteren voor een avondje. Zelf heb ik twee naghi’s meegenomen in de tuktuk om boodschappen te doen voor de high teaparty, dat ik voor de kinderen met het opgehaalde sponsorgeld heb georganiseerd (zie foto). Ze vonden het prachtig om de wereld buiten Prithipura te beleven en genoten zichtbaar van het ijsje dat ik ze trakteerde.

Leuke eenmalige acties waar we veel lol aan hebben beleefd. Echter is dit slechts van korte duur. Hoe kan de participatie en welzijn van de verzorgers op lange termijn worden bevorderd?

Duurzame participatie & welzijn
Het is eigenlijk de kunst om iets op te zetten waar de verzorgers langer plezier van hebben, ook wanneer ik als westerling weg ben. Een duurzame vorm van participatie & welzijn in feite. Hieronder een aantal mogelijkheden voor ergotherapie:

  1. Analyse van de verzorgers in Pritihipura aan de hand van de 5 W’s: werktaken, werkdruk, werktijden, werkwijze, werkplek. Deze analyse kan enerzijds gebruikt worden om een advies te geven aan de organisatie om bijvoorbeeld de werkindeling over de dag aan te passen zodat de belasting-belastbaarheid beter in evenwicht is. Anderzijds kan de ergotherapeut educatie geven over ergonomie aan werknemers, zoals tiltechnieken om eventuele rugklachten te verminderen of voorkomen.
  2. Bestaande community’s (bv. via een geloofsgemeenschap) in de buurt koppelen aan Prithipura. Zodat de verzorgers mee kunnen doen aan activiteiten die daar worden georganiseerd en daardoor meer contact krijgen met de buitenwereld, terwijl het wel een beschermde omgeving is.
  3. Het uitbreiden van het bestaande winkeltje van Prithipura, waar producten worden verkocht die gemaakt worden door de kinderen  / bewoners van Prithpura. Uitbreiding door middel van een kraampje op de markt in de buurt bijvoorbeeld. Met behulp van een van de buurtbewoners die zelf marktkoopman is kan de afzetmarkt vergroot worden. Pritihipura wordt meer zichtbaar voor de buitenwereld en het brengt mogelijk ook meer geld in het laatje.
  4. De jaarlijkse kerstviering op Prithipura aanpassen, zodat buurtbewoners niet alleen giften kunnen ophalen maar mogelijk ook spelletjes kunnen doen met de verzorgers. Of een soort ‘bring your own food’ kerst brunch, waarbij buurtbewoners zelf iets te eten meenemen om te delen. Om een soort wederkerigheid te creëren, nu komen de bewoners alleen langs om cadeaus op te halen.

Bij alle initiatieven dient er rekening te worden gehouden met de culturele verschillen zoals eerder beschreven.