Sri Lanka is in vergelijking met Nederland in veel opzichten het tegenovergestelde. Sri Lanka is een derde wereldland dat zelfs een tijd bezet is geweest door de Nederlanders in de VOC tijd. Burgeroorlogen en de tsunami hebben blijvende schade aan Sri Lanka aangericht.

Het geloof speelt een belangrijke rol in het dagelijks leven van Singalezen. Ze hechten veel meer waarden aan de (boven)natuurlijke wereld dan Nederlanders. Gehandicapten zoals in Prithipura worden gezien als behekst en worden niet gezien als gelijken.

kaart+vlag_SL

kaart+vlag-NL

Naast de taalbarrière en de grote verschillen tussen arm & rijk zijn er ook grote culturele verschillen tussen Nederland en Sri Lanka.

Basiswaarden van Hall
Cultureel antropologen Edward en Mildred Hall beschrijven zes basiswaarden voor het intercultureel communiceren.
De verschillen tussen Nederland en Sri Lanka:

Nederland kent een laagcontext cultuur, dat zich kenmerkt door expliciete communicatie in woorden, gesproken of geschreven. Nederland is een monochrone cultuur, met vooral een lineaire tijdsbeleving. Nederlanders houden van een relatief grote persoonlijk ruimte. Langzame informatiestromen zijn kenmerkend.

Sri Lanka kent een hoogcontext cultuur, dat zich kenmerkt door impliciete communicatie waarbij een deel van de boodschap in de persoon zelf zit en in de context. Sri Lanka is een polychrone cultuur, waarbij tijd zich ruimtelijk beweegt. Singalezen hebben een relatief kleine persoonlijke ruimte. Snelle informatiestromen zijn kenmerkend.

Basiswaarden van Kluckhohn
Cultureel antropoloog Florence Kluckhohn beschrijft een zestal basiswaarden over hoe je culturele verschillen kunt overbruggen in de samenwerking met verschillende culturen.

Nederland is vooral een natuurdominerend land, gericht op heden & toekomst, bekend om zijn doe-cultuur die vooral taakgericht is. Nederland is individu-georiënteerd. Nederlanders zijn erg gesteld op hun privé ruimte. Nederlanders zijn meer wantrouwend naar andere mensen, maar gehandicapten zijn meer geaccepteerd in de samenleving.

Sri Lanka is meer in harmonie met natuur en omgeving, gericht op verleden & heden, bekend om zijn zijn-cultuur die relatiegericht is. Sri Lanka is meer collectivistisch ingesteld., Singalezen hechten minder waarde aan hun privé ruimte en zien de mens in wezen als goed mens. Hoewel gehandicapten in Sri Lanka worden gezien als behekst en door het merendeel van de bevolking niet wordt gezien als gelijken.

Ervaringen van Nederlanders in Sri Lanka
jolanda

Jolanda Kremer, ergotherapeut, heeft een halfjaar in een revalidatiecentrum in Sri Lanka gewerkt.

“Zeggen je moet dit of dat, werkt niet. Er moet een veilige plek gecreëerd worden. Stap voor stap, niet te veel in één keer. Het is belangrijk om er voor te zorgen dat de akka’s zelf op het idee komen. Ze er als het ware coachend naar toe praten.”

Melissa Gloerich, ergotherapeut, is twee keer naar Prithipura geweest als vrijwilliger.

“Prithipura is een een hiërarchische organisatie. Je moet bij manager Juliet zijn om iets voor elkaar te krijgen. De akka’s en naghi’s luisteren naar haar. Daarnaast zijn de verzorgers gewend vrijwel alles in een groep samen te doen.”

Mirja Kok, ergotherapeut in opleiding, is twee keer naar Cottagala geweest als vrijwilliger.

Wat betekent dat voor mij?
Door de basiswaarden van Van Hall en Kluckhohn uitgebreid uit te werken (zie dossier) ben ik mij bewuster geworden van de enorme verschillen in cultuur. Deze bewustwording helpt me bij de keuze voor mijn benaderingswijze, als ik als ergotherapeut zou gaan werken in Sri Lanka. Daarnaast zou ik zeker de adviezen van Jolanda, Melissa en Mirja ter harte nemen.
Daarnaast heeft de WFOT (World Federation of Occupational Therapist) het document Guiding Principles on diversity and culture ontwikkeld, dat als leidraad gebruikt kan worden door ergotherapeuten om te werken met diversiteit en culturele verschillen in de gehele wereld. Overigens is Sri Lanka nog niet geaccepteerd door de WFOT, maar dit gaat mogelijk wel in 2016 gebeuren. (www.slsot.lk)

Het belangrijkste is naar mijn inziens dat je in alle gevallen respect voor anderen, hun geloof en hun gebruiken moet hebben.