Tagarchief: participeren

Participeren = betaald werk? (concept)

Standaard

Participeren en de participatiemaatschappij zijn modewoorden uit politiek Den Haag sinds koning Willem Alexander de troonrede  voordroeg.

Het is onmiskenbaar dat mensen in onze huidige netwerk- en informatiesamenleving mondiger en zelfstandiger zijn dan vroeger. Gecombineerd met de noodzaak om het tekort van de overheid terug te dringen, leidt dit ertoe dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving. Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving.

Participeren
Participatie wordt veelal aangeduid als ‘meedoen aan het maatschappelijk leven’. Er is zelfs een participatieladder ontwikkeld door gemeenten met behulp van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). De Participatieladder is een meetinstrument waarmee je kunt vaststellen in hoeverre iemand, bijvoorbeeld een bijstandsgerechtigde of een wijkbewoner meedoen in de samenleving. – Participatieladder.nl
De ladder is onderverdeeld in zes treden:

participatieladder

Het lijkt een prachtig meetinstrument om mensen in hokjes te stoppen, iets waar we in Nederland erg van houden.
Aan de andere kant leven we in een maatschappij waarin vooral het individu centraal staat. Het individu die zich moet onderscheiden om mee te tellen. Het individu die #selfies post op Facebook of Instagram, zijn mening te pas en te onpas geeft en vooral moet presteren om de tofste baan te bemachtigen. (2doc: Alles wat we wilden). De lat ligt hoog, namelijk op niveau 6: betaald werk. Wat nou als je niet bij de hoogste treden van de participatieladder hoort? Ben je dan minder?

In gesprek
Uit nieuwsgierigheid heb ik drie mensen geïnterviewd die momenteel afhankelijk zijn van een uitkering. Ik was benieuwd naar hoe hun week eruit ziet, wat voor rol hun wijk daarbij speelt en hoe zij de toekomst voor zich zien.

Annemarie, 29 jaar woont samen met haar twee katten op het Noordereiland van Rotterdam in sociale huurwoning.

Bernard, 39 jaar woont samen met zijn kat al 17 jaar in het Oude Noorden van Rotterdam in een sociale huurwoning.

Cornelis, 52 jaar woont alleen in Poeldijk.

Vraag beantwoorden: wat vinden zij belangrijk? De hoogste treden van de participatieladder? (Arbeidsparticipatie)

Nog uitwerken

Discrepantie
De maatschappij is prestatiegericht, maar of dat voor iedereen goed is durf ik te betwijfelen.

Wat nou als jouw gezondheid het niet toelaat om deel te nemen aan de hoogste trede van de participatieladder?

Het verschil tussen arm en rijk, sterk en zwak lijkt steeds groter te worden.

Nog uitwerken

Mijn rol / kans als ergotherapeut

Steuntje in de rug

Ik zie het als mijn taak als toekomstig ergotherapeut om alert te zijn op de huidige trends & ontwikkelingen en die van de toekomst. Door op de hoogte te blijven van wat er gaande is op macroniveau kan ik kansen signaleren op op microniveau. De toenemende werkloosheid is bijvoorbeeld een probleem op macroniveau. Als ergotherapeut zie ik kansen om mensen die werkloos thuis zitten bij elkaar te brengen, bijvoorbeeld in de wijk het Oude Noorden (microniveau).
De koppen bij elkaar steken is de basis om de handen uit de mouwen te steken en te gaan participeren. De moeilijkheid hiervan is dat deze kwetsbare groep veelal moeilijk te bereiken is. Onbekend maakt tenslotte onbemind, dus het is van belang duidelijk te communiceren wat ik te bieden heb en wat mensen er kunnen halen. Mijn rol zie ik als verbinder, ondersteuner, versterker, als coach in feite. Uitgaan van de kracht van ieder mens en ze daar op aanspreken, ze de verantwoordelijkheid geven, waardoor ze zelf de regie in handen nemen, waarbij de nadruk ligt op het dóen waardoor men het gevoel krijgt dat ze er toe doen en op hun manier een steentje bijdrage aan de maatschappij. Dat is voor mij participeren.

 

Advertenties